Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Estadístiques de turisme a Barcelona Fa més de 20 anys que Turisme de Barcelona elabora indicadors sobre l'activitat turística de la ciutat de Barcelona, a partir de treballs de camp propis i de fonts ja existents. Algunes de les enquestes mitjançant les quals s'obtenen els principals resultats són: l'enquesta a directors d'hotel i l'enquesta a turistes que visiten la ciutat. Les dades generades es recullen en informes i publicacions des de 1989.
Dades d'activitat turisitica

+ Exercici 2020:


- Informe d'oferta hotelera a Barcelona ciutat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Gener 2020 [pdf_Cat]

- Demanda turistes en hotels a Barcelona ciutat. Gener 2020 [pdf_Cat]


+ Exercici 2019:


- Informe d'oferta hotelera a Barcelona ciutat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Anual 2019 [pdf_Cat]

- Demanda turistes en hotels a Barcelona ciutat. Anual 2019 [pdf_Cat]+ Exercici 2018:


- Demanda turistes en hotels, pensions i apartaments turístics a Barcelona ciutat. Anual 2018 [pdf_Cat]- Estudi Reputació Online de la ciutat de Barcelona 2018  [pdf_Cat]

- Estudi Reputació Online de l'Entorn de Barcelona 2018 [pdf_Cat]+ Exercici 2017:


- Informe de l’activitat turística a Barcelona ciutat 2017 [pdf_Cat/Es/En]

- Dades d’activitat turística 2017 a Barcelona ciutat. Anual 2017.(Demanda i Oferta). [pdf_Cat]


- Informe d'oferta hotelera a Barcelona ciutat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Anual 2017 [pdf_Cat]


- Resum Executiu. Perfil i hàbits dels turistes a la ciutat de Barcelona 2017. [pdf_Cat]

- Resum Executiu. Enquesta Perfil Turista Entorn de Barcelona 2017. [pdf_Cat]

- Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a la ciutat de Barcelona 2017. [pdf_Cat]

- Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a l'Entorn de Barcelona 2017. [pdf_Cat]

- Informe de resultats. Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació de Barcelona 2017. [pdf_Cat]


+ Exercici 2016:


- Informe de l’activitat turística a Barcelona 2016. [pdf_Cat/Es/En]


- Estadístiques de turisme 2016. Barcelona: ciutat i entorn. [pdf_Cat/Es/En]


- Dades anuals d’activitat turística 2016 a Barcelona ciutat.[pdf_Cat]

Estudis ad hoc
Informes d'activitat turística de Barcelona, amb més profunditat: 
- Activitat de creuers a Barcelona. Impacte sobre l'economia catalana i perfil socioeconòmic del creuerista (2014). [Cat]
- Barcelona i el Mercat Xinès. Dades globals i de perfil de la demanda 2016 [Cat]
- The European Cities Marketing Benchmarking Report 2016-2017. Comanda [En] Resum executiu [En]
- The European Cities Marketing Manifest. The Future of DMOs (2017). [En]
- The European Cities Marketing Toolbox. Managing Tourism Growth in Europe (2018). [En]

Arxiu

Estadístiques i altres publicacions consultables d'anys anteriors:

Contacteu amb Estudis i Estadístiques
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 680 701
estudis@barcelonaturisme.cat
Observatori del turisme a Barcelona: ciutat i regió